Engelliler Mevzuatı

 

    Engellilerle ilgili düzenlemeleri içeren hükümler çeşitli yasalara dağılmış durumdadır. Bilindiği üzere, 08/07/2005 tarihinde ülkemizde özürlüler için ilk defa ayrı özel bir kanun çıkarılmıştır. Bunu kanunla ilgili yönetmelik ve tüzükler takip etmiştir.
 
    Kamu oyunda "Özürlüler Yasası" olarak bilinen bu kanun yeni düzenlemeler getirmiş, ilgili yasa hükümlerine de göndermeler yapmıştır. Bu, ana metin durumunda olmakla beraber başka yasalarda özürlülerin haklarını ve farklı düzenlemeleri içeren hükümler yer almaya ve uygulanmaya devam etmektedir.
 
    Özürlüler yasasının çıkarılmasından sonra uygulamadaki bir çok ayrıntının açıklığa kavuşturulması için yönetmelik, tüzük ve genelgeler yayınlanmıştır. 
 
 
 
   
Engellilerle ilgili  mevzuat ulusal ve uluslararası düzenlemeler şeklinde ikiye ayrılabilir.
 
Ulusal mevzuat kanunlar ve diğer düzenlemelerden oluşur. Kanunların başında Anayasa gelir. Engellilikle ilgili temel bakış açısı Anayasa'da ele alınmıştır. Buna uygun surette Özürlüler yasası çıkarılmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi değişik kanunlara serpiştirilmiş dağınık hükümler bulunmaktadır.
 
Kanunlara uygun olarak bunlara ilişkin ayrıntıları düzenlemek amacıyla yayınlanan yönetmelik, tüzük, genelge v.s. hukuk normları mevcuttur.
 
Son olarak uluslararası alanda kabul edilen hükümler de iç hukukumuzda etkilidir.
 
 
 
Engellilerle ilgili hükümler Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün internet sitesinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.
 
Aşağıdaki bağlantılardan bu kurumun ilgili sayfalarına ulaşabilirsiniz.
 
 
 
Ulusal Mevzuat:
 
 
 
 
Uluslararası Mevzuat: