Kombinezon 2- Gulko - Saidy (Los Angles 1987)

Konum:

Beyazlar:

Şg1 Vh5 Ke1 Kd1 Fe4 Fg5 Pa2, c5, e5, f2, g3, h4

Siyahlar:

Şh8 Vc7 Ka8 Kf8 Fb7 Ad5 Pb3, b5, c6, e6, f7, g7, h6

Beyaz oynar kazanır

 

Bu pozisyon Gulko - Saidy arasında oynanan Los Angeles 1987 partisinde meydana gelmiştir.

(Beyaz bir piyon eksiktir. Ancak taşları siyah şaha atak yapmaktadır. Aktif olmayan bir aleti yoktur. Siyahın kaleleri ve özellikle "b7"'deki fili iyi yerlerde değildir.

Beyaz için akla hemen geliveren 1. Fxh6 feda hamlesi sanıldığı kadar etkili değildir. Örneğin: 1. Fxh6 g6 2. Vf3 Kg8 ve beyaz fazla bir şey elde edemez. Konum mata götürecek bir hamleler dizisi için hazırdır ancak siyahın merkezde duran ve şahını korumak bakımından en etkili taşlarından biri olan "d5" atını ortadan kaldırmak sonucu hızlandırmak açısından gereklidir. Beyaz bu nedenle kalite feda eder ve sonra da oyunu seri biçimde bitirir.)

 1. Kxd5

(Siyahın bu kaleyi hangi piyonla aldığı sonuca etki etmez.)

 1. ... cxd5 2. Ff6

(Bu hamle önemlidir. Beyaz şimdi Vxh6+ ve sonra da matla tehtit ediyor. "f6" karesine oturan fil siyah "f7" piyonunun ilerlemesine ve "c7"'deki vezirin şahının önündeki matı gerçekleştirecek olan kareleri korumasına engel olur.)

 2. ... Şg8

(Bu oyunu biraz uzatabilecek tek hamledir.)

 3. Vg4

(Beyaz "g7"'den yine mat istiyor ve siyahın verilebilecek tek yanıtı var.)

 3. ... g6

(Ve son perde! Beyaz alışılmış fil fedasıyla partiyi sonlandırıyor.)

 4. Fxg6 fxg6 5. Vxg6+ 1-0

 

Hazırlayan Kerim Altınok