Kombinezon 7- Boros - Szabo Budapeşte 1937

Konum:
Beyazlar:
Şh1, Vg3, Kf1, Kh3, Fb2, Fd3, Pa2, b3, c2, e5, g2, h2.
Siyahlar:
Şg7, Vd7, Kc8, Kf8, Fe7, Ae6, Pa6, c5, d5, f7, g6, h7.

Beyaz oynar kazanır

Boros - Szabo
Budapeşte, 1937
Beyazın özellikle ağır topları Siyahın zayıf şah kanadı piyon duruşuna karşı etkili şekilde yerleşmiştir. Şah kanadına bakan Beyaz filler de kombinezonun oluşmasında etkilidir.
1. Kxh7+ Şxh7 2. Kxf7+ Kxf7
(Beyaz rakip şahın koruyan piyon zincirini kırmak için iki kalesini de ardarda feda etti. Ancak birini hemen geri alır ve kalan siyah taşlar şahına yardım etmekten uzaktır.)
3. Vxg6+ Şh8 4. Vxf7 1-0

"
(h7'deki matı önlemek için siyah e6 atı yerinden kalkarsa bu defa beyazın e5 piyonu hareketlenir ve b2'deki fil devreye girer.)