Cemil Meriç

  

     Cemil Meriç  12 Aralık 1916 da Hatay Reyhanlı’da doğdu. Fransız idaresindeki Hatay’da Fransız eğitim sistemi uygulayan Antakya Sultanisinde okudu. Bir süre ilkokul öğretmenliği ve Nahiye Müdürlüğü, Tercüme kaleminde Reis Muavinliği yaptı. 1940 da İstanbul Üniversitesi’ne girip Fransız Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü. 1941 den başlayarak İnsan, Yücel, Gün, Ayin Bibliyografyası dergilerinde yazmaya başladı.Çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı, İstanbul Üniversite'sinde yabancı diller ve sosyoloji dersleri verdi.

  1955 de gözlerindeki miyobun artması sonucu görme duyusunu kaybetti ama olağanüstü çalışma ve üretme temposu düşmedi. Öğrencilerininde yardımıyla çalışmalarını ölümüne kadar sürdürdü. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi'nden emekli oldu ve yıllarının birikimini ard arda kitaplaştırmaya girişti. 1984 te, önce beyin kanaması, ardından felç geçirdi, 13 Haziran 1987 de vefat etti.

  Meriç, gençlik yıllarında Fransızcadan tercümeye başladı. Honore de Balzac ve Victor Hugo`dan yaptığı tercümelerle kuvvetli bir mütercim olduğunu gösterdi. Batı medeniyetinin temelini araştırdı. Dil meseleleri üzerinde önemle durdu. Dilin, bir milletin özü olduğunu savundu ve sansüre, anarşik edebiyata şiddetle çattı.

  Eserleri :

Bu Ülke (1983),

Bir Dünyanın Eşiğinde (1994),

Saint-Simon,

İlk Sosyolog İlk Sosyalist (1995),

Umrandan Uygarlığa (1996),

Mağaradakiler (1997),

Kırk Ambar - Cilt 1 - Rümuz-ül Edeb (1998)

Ziya Gökalp, Türk Milliyetçiliğinin Temelleri (1980),

Balzac'tan yaptığı çevirilerin ilki 1943 de yayımlandı. Fransız Edebiyatından çeviriler yaptı. 

Thornton Wilder’in Köprüden Düşenler (1981) ve Maxime Rodinson’un Batı’yı Büyüleyen İslâm (1983) adlı eserlerini de Türkçe’ye kazandırdı.

Basılmayan eserleri:

   Bir Facianın Hikayesi ,

   Altın Gözlü Kız (Çeviri),

  • Balzac, Honore de. Otuzundaki Kadın, Çev.

  • Balzac, Honore de. Onüçlerin Romanı, Çev.

  • Balzac, Honore de. Kibar Fahişelerin İhtişam ve Sefaleti. Çev.

  • Hugo, Victor. (1802-1885), Hernani, Çev.

  • Vilder, Thornton (Niven, 1897-1973), Köprüden Düşenler, Çev.

  • Rodinson, Maxime, Batıyı Büyüleyen İslam, Çev.

  • Sosyalizm ve Sosyoloji Tarihinde Pierre Joseph Proudhon (1809-1865)

  • Dillerin Yapısı ve Gelişmesi, (Hazırlayanlar, Cemil Meriç- Berke Vardar)

    Cemil Meriç Web Sitesi için tıklayınız.