Görmeyen öğrenciler nasıl ders çalışırlar

Görmeyen öğrenciler nasıl ders çalışırlar?

Eğitimin insan ve genelde bir toplum için ne denli önemli ve vazgeçilmez bir unsur olduğu herkesin mâlûmudur. Bizim bu yazıda ki amacımız, özel bazı koşulları gerektiren, görme engellilerin eğitimi konusunda kısa bilgiler vermektir.

Görme engeli olan bir kişi normal olarak mürekkep baskı ile yazılmış ders kitaplarını okuyup çalışamaz. Sınıfta tahtaya yazılan yazı ve şekilleri göremez. Sınav yapılacağı zaman diğer arkadaşları gibi soruları kendi gözü ile okuyup, cevaplarını yazamaz.

Bu açıklamalar ışığında, kör bir öğrencinin eğitimini nasıl sürdürebileceği konusunda kafamızda bir dolu soru işaretleri uyanabilir. Hatta onların asla okuyup bir eğitim kurumunu bitiremeyeceklerini bile düşünebiliriz. Oysa durum hiçte öyle değildir. Görmeyenler başarıyla eğitim yaşantılarını sürdürebilen kimselerdir.

Bu arada hemen belirtelim ki, 8 yıllık temel eğitim düzeyi için, bugün itibariyle Türkiye'de 15 civarında Körler Okulu bulunmaktadır. Lise ve yüksek öğrenim ise körler için özel olarak açılmış eğitim kurumları olmayıp, bu durumdaki öğrenciler normal okullara devam etmektedirler. Gerçekte görmeyenlerin 8 yıllık temel eğitim de dahil olmak üzere gören arkadaşlarıyla birlikte aynı eğitim kurumlarına devam etmeleri mümkündür ve buna Kaynaştırma Eğitimi adı verilmektedir. Modern anlayışta bu sistem tercih edilmeğe başlanmıştır. Görme engelliler, gören arkadaşlarının devam ettiği okullarda birlikte eğitim görüp, zaman zaman okul birinciliğini bile kazanabilmektedirler. Üniversiteyi derece ile bitiren, master ve doktora yapan, hatta öğretim üyesi olan görme engelliler bulunmaktadır. Şunu hemen ekleyelim ki, engelli grupları arasında eğitim düzeyi en yüksek olanlar körlerdir. Çünkü onlar kendilerini eğitimden başka bir şeyin kurtaramayacağını en iyi bilen insanlardır. 

    Bu açıklamalardan sonra,bir görme engellinin eğitimini nasıl sürdürdüğüne biraz daha yakından bakalım; Görme engelli öğrencinin eğitiminde en önemli iki yardımcısı vardır. Teyp kasetleri ve kabartma yazı.Ders kitapları ses kayıt cihazlarına okunarak kasetlere kaydedilir. Böylelikle öğrenci, bir kitabı birisine defalarca okutmak zorunda kalmaktan kurtulmuş olur. İstediği an teyp yardımı ile ders çalışabilir. Belli bir metni gerekirse kasetten bir kaç defa dinleyerek lazım olan bilgiyi zihnine yerleştirebilir.Kabartma yazı Braille adlı bir kimse tarafından yüz yıldan fazla bir zaman önce bulunup geliştirilmiş bir yazı biçimidir.

Braille Alfabesi(Altı Nokta Alfabesi)

    Görmeyenler bu yazıyı parmakları ile okuyabilmektedirler. Bir karton üzerinde özel ve basit bir alet ile delerek oluşturulan düzenli kabartma sembollere dayanan bu yazı biçimi biraz fazla yer tutsa da çok kullanışlı bir sistemdir. Özellikle dersi dinleyen kör öğrenci kısa notlar tutmak için bu yazıyı kullanabilir. Böylece hem ders sırasında dikkatinin dağılmasını önlemiş olur. Hem de daha sonra bu notlardan yararlanabilir. Ülkemizde kabartma yazı ile basılmış ders kitapları çok azdır. Bunlar ancak ilk ve orta öğrenim düzeyinde olup, üniversite için kabartma kitap basılmamaktadır.    

    Üniversite eğitimi yapan körler genellikle ders kitaplarını veya ders notlarını kasetlere okutmaktadırlar. Teknolojik gelişmeler günümüzde görmeyen öğrencilerin önüne çok yeni ve büyük bir imkân sunmuştur. Bu gelişmenin adı tahmin edilebileceği üzere BİLGİSAYAR dır. Bilgisayar her alanda olduğu gibi görmeyenler için de vazgeçilmez bir hale gelmektedir. Günümüzde geniş kapasitelere sahip kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ile birlikte ses kaydında teyp ve kasetlerin yerini PC'ler CD'ler ve digital kayıt almıştır.

    Bu günkü imkânlarla bir ders kitabının bir insan tarafından kaset yerine bilgisayar ortamına okunup kaydedilmesi hiçte zor değildir. Bilgisayarın hard diskine yani ana belleğine ses dosyası olarak kaydedilen bir ders kitabının CD'ye aktarılması son derece kolay bir iştir. Bir kasede ancak doksan dakikalık ses kaydı sığarken, bir CD'ye yirmi hatta otuz saat kayıt doldurulabilmektedir. Bu sayede bir görmez öğrencinin belki de bir ders yılındaki tüm kitapları bir ya da birkaç CD'ye toplayıp eski Walkmanlerin yerine geçen CD Man ile istediği yerde dinleyebilmesi mümkün hale gelmektedir.

    Bu alandaki büyük bir gelişme de kitap sahifelerini fotokopi çeker gibi tarayarak bilgisayara aktaran tarayıcıların (Scanner) yaygınlaşması ile ortaya çıkmıştır. Bu aletlerle bir ders kitabını birkaç saat içinde taramak ve bilgisayar ortamına aktarmak mümkün olabilmektedir.

    Bundan sonra olanlara inanmak ise daha da zordur! Görmeyenler için özel olarak geliştirilen bir ekran okuyucu program bilgisayara aktarılan bu kitabı yazı formatından ses formatına dönüştürmekte ve digital bir insan sesi ile görmeyen öğrenciye okuyabilmektedir! Bu gerçek bir devrim, teknolojinin tam anlamı ile bir zaferidir! Bu imkan sayesinde görmeyen öğrenciler gören yakınlarına okutmakta güçlük çekebilecekleri uzun ve sıkıcı ders kitaplarını kısa sürede kendileri için okunabilir hale getirebilmektedirler. Bu teknolojinin maliyeti ise; Bir adet CD Writer'lı (PC) bilgisayar. Hard diskinin en az 40 Gb, hızının ise P4 olması gereklidir. Yaklaşık maliyet 800 ila 1000 Dolar arasında. Bir tarayıcı (Scanner) 100 Dolar.Yazıyı sese dönüştüren Program 200 Dolar.

    Görmeyen öğrenciler dersleri dinleyerek ve not alarak çalışmakta, evlerinde bilgisayar desteği ile kitapları okuyabilmektedirler. Sınavlara ise genellikle bir gözetmen yardımı ile girmektedirler. Bu yardımcı sınav sorularını okuyan ve öğrencinin verdiği cevapları sınav kağıdına yazan bir memurdur. Bilgisayar veya on parmak daktilo kullanan bazı öğrenciler soruları memurdan dinledikten sonra cevapları kendileri daktilo veya bilgisayar kullanarak yazabilmektedirler. Bir miktar görme imkanı olan az gören öğrenciler ise yine bilgisayar teknolojisinin sunduğu görüntü büyültücü program ve özel aygıtlardan yararlanmaktadırlar.

    Bu arada kabartma yazıyı basabilen özel yazıcılar da mevcuttur. Ayrıca bilgisayar desteğine ihtiyaç duymadan elle, hızlı bir şekilde kabartma yazma imkânını sağlayan mekanik Braille Daktilolar mevcuttur.Braille Daktilo Bu tür aletlerin maliyetleri ise özel olarak üretildiklerinden dolayı oldukça yüksektir.