KÖR İÇİŞLERİ BAKANI

 

D-Blunkett-KöpeğiyleDavid Blunkett 6 Haziran 1947'de İngiltere'nin Sheffield şehrinde doğdu. Doğuştan görme özürlüydü. 4 yaşında yatılı olarak Sheffield Körler Okuluna verildi. İlk öğrenimini bu okulda tamamladı. Kendisini Braille yazıyla okuma yazma konusunda oldukça iyi düzeyde yetiştirdi. Öğretmenleri onun bir piyano akortçusu olmasını istiyordu. Spora karşı ilgisi vardı. Yapabileceği bütün spor etkinliklerine aktif olarak katıldı. 12 yaşında Royal Normal College For The Blind (Kraliyet Körler Kolejine) girdi. Bu okulu bitirdikten sonra doğduğu şehir olan Shefield'e geri döndü ve gündüzleri çalışarak akşamları eğitimini sürdürdü.Bu sırada ekonomi, politika ve ekonomi tarihi üzerinde A derecesinde sertifikalar aldı. Daha sonra Sheffield Üniversite'sinin Siyasi Teoriler ve Kurumlar Bölümünü kazandı ve onur derecesiyle mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında onu istediği yerlere götürüp getirmek için Ruby adlı bir rehber köpek yetiştirildi.Üniversiteden sonra Barnsley College of Technology (Barnsley Teknoloji Koleji)nde sağlık,, güvenlik ve ulusal sertifika kurslarına katılarak endüstriyel ve siyasi ilişkiler konusunda eğitim aldı. 12 yaşında babasını bir iş kazasında kaybetti. Çalıştığı şirket bu iş kazası nedeniyle ödemesi gereken tazminatı iki yıl geciktirdiği için ailece önemli bir maddi sıkıntı yaşadılar. Babasının bir iş kazasında ölümü ve karşılaştığı sorunlar onu çok etkiledi.

Bu olayın etkisiyle, David Blunkett'ın dünyayı daha iyi yaşanabilir hale getirmek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda ant içtiği söylenmektedir. David Blunkett 16 yaşında üniversitedeyken İngiltere İşçi Partisine girdi.İlk siyasi kariyerini genç yaşta yerel idarelerde çalışarak gerçekleştirdi. 1973-1977 yılları arasında Güney Yorkshire ilçesi konseyine seçildi. 1970-1988 yılları arasında Sheffield şehir konseyi üyeliği ve başkanlığı görevlerini yürüttü.1976-1980 yılları arasında Sosyal Hizmetler komitesi başkanlığı yaptı. 1983'de İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesine seçildi ve bir yıl sonra bu komitenin başkanlığına getirildi. David Blunkett 1987 yılında İngiltere parlamentosuna milletvekili olarak girdi. 1988-1992 yılları arasında gölge kabinede sağlık bakanı olarak görev yaptı.Bu arada yerel idarede parti sözcüsüydü. 1994'ten 1997'de kazanılan genel seçimlere kadar gölge bakan olarak Eğitim Ve İstihdam Bakanlığı yaptı. Genel seçimlerde İşçi Partisinin iktidara gelmesi üzerine İngiltere hükümet kabinesinde ilk defa görme özürlü bir Eğitim ve İstihdam bakanı olarak atandı. Eğitim konusu Başbakan Tony Blair'in öncelikli hedeflerinden biriydi.

David Blunkett sınıflardaki öğrenci sayısının düşürülmesini, başarılı olan öğretmenlere ilave ücret ödenmesini sağladı. Özürlülerle ilgili okulların ödeneklerinde önemli artış sağlayarak eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesine önemli katkıda bulundu. Özürlü öğrencilerin genel okullarda eğitim görmeleri önündeki engellerin tamamen kaldırılması için yeni yasal düzenlemelerin gerçekleşmesini sağladı. Özürlü haklarını insan haklarının bir parçası olarak görüyordu. Bu nedenle özürlü haklarının geliştirilmesiyle ilgili önemli projeleri hayata geçirdi. Ayrımcı uygulamalara son verilmesi yönünde etkin girişimlerde bulundu.
2001 yılındaki Genel seçimlerden sonra David Blunkett İçişleri Bakanlığına atandı. Bakanlığı, İngiltere'de illegal yollardan gelen göçmen sorununun en yüksek düzeye çıktığı bir döneme rastlamaktadır. Bu konudaki yasal boşlukları kapatarak, göçmenlerin ingilizce öğrenmelerini zorunlu hale getirmek, yaşadıkları toplumla kaynaşmalarını sağlamak gibi tedbirlerle sorunun çözümünde önemli bir gelişme kaydetti. Ayrıca 11 Eylül terör olayından sonra İngiltere'ye giren ve teröristlerle bağlantılı olduklarından şüphe edilen yabancıların göz altına alınmasını sağlayan yasal düzenlemelerin yapılmasını gerçekleştirdi. Polis teşkilatında reform, sokak suçlarıyla ve uluslararası terörle mücadele gibi konularda başarılı projeleri hayata geçirdi. Zorunlu ulusal kimlik kartı uygulamasını başlatarak sağladığı yenilikler nedeniyle Büyük Blunkett olarak anılmaya hak kazandı. İçişleri Bakanlığı sırasında üzerinde durduğu konuların başında,yasaların etkin uygulanması, ulusal güvenlik, suçların azaltılması, ırkçılığın önlenmesi, sivil hakların geliştirilmesi gibi konular vardı. David Blunkett'ın uzmanlık alanları Eğitim, istihdam ve ekonomi konularıdır. Bu konularda yüksek derecelerde ulusal sertifikalara sahiptir.

İşçi Partisi Ulusal Komite başkanı olarak 1993 ile 1994 yılları arasında bir süre parti başkanı olarak da çalışmıştır. İşçi partisinde en çok sevilen aktif siyasetçilerden biridir. David Blunkett, İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de gözdesi olmuştur. Potansiyel bir parti lideri adayıdır. Kendisiyle yapılan bir mülakatta "İngiltere kör bir başbakana hazır olmalıdır" diyerek espri yapmıştır. Politikacıların çoğunda eksik olan ikna edici, keskin, duygusal bir zekâya sahiptir.David Blunkett meclis toplantılarına, en son köpeği olan Lusy adlı rehber köpekle katılmakta ve kendi seçim bölgesi dahil her yere onunla birlikte seyahat etmektedir. Teddy, Offa, Ruby, Lusy, Saidie adlarında kullandığı rehber köpekler onun yaşamında önemli bir yere sahiptir.

Yürümekten, deniz yolculuğundan,müzik ve şiirden hoşlanan David Blunkett üç erkek çocuk babasıdır. 1990'da eşinden ayrılmıştır.

David Blunkett Sivil toplum örgütlerinde çalışmayı da ihmal etmemiştir. Ulusal Öğretmenler Derneği, Kamu Hizmetleri Sendikası gibi örgütlerde aktif çalışmalar yürütmüştür. İngiltere'de onun görme özürlü oluşu bakanlık yapıp yapamayacağı konusunda önemli sayılabilecek bir tereddüt ve tartışma yaratmamıştır. Toplantılar sırasında braille yazıyla ve sesli kayıt cihazlarıyla not almakta ve yazılı konuşmalarını braille yazıdan okuyarak yapmaktadır. Parlamentodaki gün boyunca süren uzun toplantılardan, oturumlardan sonra elinde düzinelerce kasetlerle eve dönmekte ve akşamları bunlar üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca David Blunkett güçlü bir hafızaya sahiptir. Bir defasında parlamentoda muhalefet sözcüsünün kendisine yönelttiği 11 soruya hiç not tutmadan tek tek cevap verdiği söylenmektedir.
 

David Blunkett görme eksikliğini diğer duyularını daha etkin kullanarak, alternatif teknikler geliştirerek ve teknolojik olanaklardan yararlanarak telâfi etmeyi başaran bir kişidir.

Türkçe'ye çeviren: Halil Köseler