Münir Nurettin Selçuk'tan Anekdotlar

 

 

 

 

Münir Nurettin Selçuk

Münir Nurettin Selçuk Türk mûsıkîsine yenilikler getiren büyük bir üstâddır. “Müziğimizi ayağa kaldıran, Türk mûsıkîsine frak giydiren adam” diye anılır.

Aşağıda üstâdla ilgili bazı anekdotlar bulacaksınız.

Münir Nurettin Selçuk gençlik yıllarında bir gün arkadaşlarıyla birlikte İstinye’de bir kahvede oturmaktadır. Üstât sohbet arasında bir şarkı söyler. Yan masalardan birinde oturan yaşlı bir adam yanlarına yaklaşarak “Münir Nurettin misin bre mübarek delikanlı!” der. O yıllarda üstâdın sesi radyodan tanınsa da televizyon olmadığından sîması pek bilinmemektedir.

Münir Bey az sonra bir şarkı daha okur. Aynı yaşlı adam yerinden kalkar ve bu defa; "Evlât Münir Nurettin senin yanında halt etmiş” der.

***

Münir Nurettin Selçuk bir gün Şişli’de bir bakkala girer ve bir şeyler alır. Para vermek üzere cüzdanını çıkardığında bakkal; “Üstâdım ben sizden para istemiyorum, ne olursunuz lûtfedin bir şarkı söyleyin, sizi yakından bir kere dinleyeyim, ondan sonra buyrun dükkanı alın gidin” der.

 

(Nakleden: Orhan Nasuhioğlu)